Giới thiệu Văn bản

Xem và tải Thông tư số 70/2011/TT-BCA ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an ở đây

Cập nhật: 09-11-2011 16:46:26

Ngày 10/10/2011, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 70/2011/TT-BCA quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.
Đến thời điểm này, chưa thấy trên mạng vẫn chưa thấy có Thông tư 70, ngoài một vài bài viết giới thiệu . Để mọi người có tư liệu nghiên cứu và sử dụng, Công ty Luật Hồng Hà cho đăng toàn văn Thông tư này vào mục "Văn bản pháp luật" (http://hongha.vn/vi/thong-tu-914/thong-tu-so-70-2011-tt-bca-ngay-10-10-2011-cua-bo-truong-bo-cong-an-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-cac-quy-dinh-cua-bo-luat-to-tung-hinh-su-lien-quan-den-viec-bao-dam-quyen-bao-chua-trong-giai-doan-dieu-tra-vu-an-hinh-su-2116.html)
Các Luật sư đồng nghiệp và các bạn quan tâm có thể vào web site của Công ty Luật Hồng Hà để tải về toàn văn Thông tư này.
 
Ý kiến bạn đọc (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  *
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  *
          
Các tin khác: