Hỗ trợ doanh nghiệp

Dịch vụ Tư vấn Hỗ trợ doanh nghiệp

Cập nhật: 06-12-2010 00:00:00

1. Đại diện cho doanh nghiệp làm thủ tục:

- Thành lập doanh nghiệp.
- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
- Chia tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, cổ phần hóa các loại hình Doanh nghiệp.


2. Tư vấn cho Doanh nghiệp về các thủ tục chuẩn bị đưa doanh nghiệp vào hoạt động (Mở sổ đăng ký thành viên; mở sổ sách kế toán, ký hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể với người lao động, ký hợp đồng thuê Trụ sở, kho tàng,…)

3. Tư vấn cho Doanh nghiệp về bảo lãnh, thế chấp để vay vốn ngân hàng về đầu tư xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ.

Do hệ thống cơ sở dữ liệu của Công ty được cập nhật thường xuyên nên dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp do Công ty thực hiện luôn mang lại cho khách hàng sự thuận tiện, chính xác, tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.

 
bảo lãnh, thế chấp, vay vốn ngân hàng, đầu tư xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ