Kiện tụng

Có thể khởi kiện việc không giải quyết tố cáo của công dân

Cập nhật: 18-04-2011 08:29:35

“Hết thời hạn trả lời đơn tố cáo, công dân có thể khởi kiện nếu đã khiếu nại việc không giải quyết đơn tố cáo và không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại hoặc quá thời hạn quy định nhưng khiếu nại vẫn không được giải quyết”, luật sư Phạm Thanh Bình tư vấn.

> Ghi là đơn tố cáo hay khiếu nại? (Trần Trọng Tuấn)

"Tố cáo" là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đó đã gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức theo thủ tục do pháp luật quy định.

Người tố cáo phải gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo, đồng thời phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, nội dung tố cáo trong đơn.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo được quy định tại Điều 59, Điều 60 của Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 được sửa đổi, bổ sung vào năm 2004 và năm 2005; Mục I chương III (Điều 32 đến Điều 37) Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP thì: “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện và những người khác do mình bổ nhiệm và quản lý trực tiếp”.

Đơn tố cáo gửi cho Công an cấp huyện chỉ được giải quyết nếu thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều 59, Điều 60 Luật khiếu nại. tố cáo.

Trường hợp đơn tố cáo gửi không đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo biết nếu người đó có yêu cầu (Điều 66 Luật khiếu nại, tố cáo).

Trường hợp đơn tố cáo hợp lệ về hình thức và gửi đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận đơn tố cáo phải thụ lý để giải quyết. Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết (Điều 66, 67 Luật Khiếu nại, tố cáo). Nếu có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết thì người tố cáo có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo; thời hạn giải quyết được thực hiện theo quy định đã nêu trên (Điều 69 Luật khiếu nại, tố cáo).

Các quy định của Luật khiếu nại, tố cáo hiện hành không quy định trường hợp khởi kiện khi quá thời hạn mà tố cáo không được giải quyết. Tuy nhiên, việc quá thời hạn nhưng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không giải quyết tố cáo của công dân - theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2006 là “hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước … không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật” nên được xác định là một hành vi hành chính. Căn cứ Điều 20, 24 Luật khiếu nại, tố cáo thì bạn có quyền khiếu nại về hành vi hành chính này tới Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Công an huyện nơi bạn đang cư trú.

Điều 39 Luật khiếu nại, tố cáo quy định: “Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 của Luật khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày”.

Do vậy, bạn có thể khởi kiện hành vi không giải quyết đơn tố cáo của công dân của UBND huyện và Công an huyện trong trường hợp bạn đã có khiếu nại về hành vi trên nhưng không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc đã quá thời hạn quy định nhưng khiếu nại của bạn không được giải quyết. Trong trường hợp khởi kiện thì tiêu đề của đơn sẽ ghi là “Đơn khởi kiện hành vi hành chính của Chủ tịch UBND huyện …”.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Hồng Hà, Hà Nội

 
Nguồn: VnExpress
Ý kiến bạn đọc (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  *
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  *
          
Các tin khác: