Lao động

Người lao động ở nước ngoài có được trả tiền ký quỹ nếu về nước trước thời hạn?

Cập nhật: 20-08-2012 09:35:12

Trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 thì: “Tiền ký quỹ của người lao động được hoàn trả cả gốc và lãi cho người lao động khi thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trường hợp người lao động vi phạm Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tiền ký quỹ của người lao động được doanh nghiệp dịch vụ sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra cho doanh nghiệp; khi sử dụng tiền ký quỹ để bù đắp thiệt hại, nếu tiền ký quỹ không đủ thì người lao động phải nộp bổ sung, nếu còn thừa thì phải trả lại cho người lao động.”

Theo mục 3 Mục III Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 4/9/2007 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội - Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì: Ngân hàng hoàn trả tiền ký quỹ của người lao động sau khi trừ số tiền đã thanh toán theo quy định trong trường hợp: Doanh nghiệp và người lao động thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (người lao động hoàn thành hợp đồng hoặc về nước trước hạn).

Việc bạn phải về nước trước thời hạn Hợp đồng lao động thuộc trường hợp bất khả kháng (do chiến tranh) nên bạn không có lỗi và không phải bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Việt Nam cũng như doanh nghiệp sử dụng lao động của Lybia. Khi bạn thanh lý hợp đồng đối với doanh nghiệp dịch vụ mà bạn đã ký hợp đồng để đi làm việc ở Lybia, bạn sẽ được hoàn trả lại số tiền đã ký quỹ.

Cũng theo tiểu mục 4 Mục III Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 4/9/2007 bạn có thể trực tiếp đi rút tiền ký quỹ hoặc thông qua doanh nghiệp dịch vụ. Nếu trực tiệp đi rút tiền ký quỹ bạn cần có: Giấy đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ kèm theo biên bản thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động, trong đó ghi rõ số tiền ký quỹ hoàn trả cho người lao động; văn bản ủy quyền rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ.

Luật sư Nông Thị Hồng Hà

Công ty Luật Hồng Hà
114 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội

 
Ý kiến bạn đọc (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  *
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  *
          
Các tin khác: