Kết quả tìm kiếm với từ khóa "người bào chữa"
bị can, bị cáo hoặc người bị tạm giữ, nhất là trong điều kiện các đối tượng này khó có khả năng thực hiện quyền nhờ người bào chữa do đã bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định rõ nội dung khái niệm ...
cần xuất trình thẻ LS và giấy yêu cầu LS của khách hàng; đối với các vụ án hình sự, vẫn duy trì việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa, nhưng giấy chứng nhận này có giá trị trong toàn bộ các giai đoạn tố tụng, đồng thời, thủ tục cấp Giấy chứng nhận bào chữa ...
toà phúc thẩm là có lý do khách quan. Luật sư Đỗ Tuấn Nga được Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ninh cử làm người bào chữa cho Dương Văn Thiệu tuy không nhận được giấy báo của Toà phúc thẩm nhưng đã nhận được lịch xét xử do Đoàn Luật sư chuyển ...
năm trở lên. Tạo điều kiện tối đa cho luật sư tham gia tố tụng Luật Luật sư quy định về việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án hình sự, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ ...
sư bảo vệ, đành ngậm ngùi ôm phận yếu thế. Thế rồi, khi biết hoàn cảnh của họ, Văn phòng luật sư Tân Luật (TP.HCM) đã cử người bào chữa miễn phí. Qua một quá trình đấu lý hơn một năm trời, đầu năm 2010, VKSND huyện Đức Trọng đã ra quyết định đình chỉ vụ ...
nhiệm của các chủ thể tố tụng và trình tự xét xử tại phiên tòa theo hướng việc xét hỏi chính thuộc về kiểm sát viên và người bào chữa. Kiểm sát viên hỏi về các tình tiết chứng minh việc buộc tội, luật sư hỏi về các tình tiết gỡ tội. Trình tự xét hỏi theo ...
án nhấn mạnh phải tạo lập cơ chế để bảo đảm sự bình đẳng giữa bên buộc tội và bên bào chữa, đề cao vai trò của người bào chữa trong hoạt động tố tụng. Khi xét xử, nếu nhận thấy có đủ chứng cứ và các yếu tố cấu thành tội phạm thì tòa áp dụng trách ...
Trung ương nhiệm kỳ 2011-2016), phải thay đổi quan niệm về chứng cứ và quyền được thu thập chứng cứ của bị can, bị cáo và người bào chữa. Không nên chỉ giới hạn quyền đưa ra chứng cứ của họ ở việc đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu như pháp luật hiện hành mà ...
cao, thì trường hợp trong các giai đoạn tố tụng trước đó, bị can, bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ đã có nhờ người bào chữa và nay vẫn tiếp tục nhờ người đó bào chữa thì cần phải xem xét người đó có quan hệ thân thích với người nào (thẩm phán, ...
đốc thẩm phải có sự tham gia của Viện kiểm sát cùng cấp. Khi xét thấy cần thiết, Tòa án phải triệu tập người bị kết án, người bào chữa và có thể triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng nghị tham gia phiên tòa giám đốc thẩm” ...
hai ông Tuyến, Đàng từ giai đoạn điều tra. Ngày 04/11/2011, LS Phạm Thanh Bình đã gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận người bào chữa (có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh bằng đường bưu điện (theo ...
đầy đủ trong việc bảo đảm quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, quyền của người bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự do cơ quan điều tra trong Công an nhân dân thụ lý. ...
Sau khi cấp giấy chứng nhận người bào chữa, ĐTV phải giao các quyết định tố tụng liên quan đến người được bào chữa cho người bào chữa và thông báo cách thức liên lạc của CQĐT, ĐTV với họ khi cần thông báo về thời gian, địa điểm lấy lời khai người bị tạm ...
TP.HCM, Đoàn LS TP.HCM đã phối hợp tốt, đáp ứng được tất cả các yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng về việc cử người bào chữa chỉ định; không có trường hợp nào bị từ chối hoặc gây cản trở cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Với thực trạng, án ...
ra khá phổ biến. Trong phạm vi bải viết này, chúng tôi xin nêu một số ý kiến liên quan đến nội dung “cấp giấy chứng nhận người bào chữa” và “gặp bị can đang bị tạm giam”. 1/ Cơ quan điều tra trì hoãn, kéo dài việc cấp Giấy chứng nhận người bào ...
Trang : 1 2 3