Kết quả tìm kiếm với từ khóa "nghị định"
yêu cầu của chị Hà, nhưng buộc chị Hà phải nộp 750.000 đồng án phí là không đúng với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định 70/CP ngày 12-6-1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí Tòa án. Hơn nữa, phần án phí trên có liên quan đến yêu cầu nuôi và cấp dưỡng ...
mua bán (có chứng thực của Uỷ ban nhân dân phường Mai Dịch) của ông với ông Lý Quang Hà để lấy đất chia cho bà Bản là vi phạm Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. - Việc áp giá không tuân thủ theo Công văn số 92/2000/KHXX ngày ...
tối cao tại Đà Nẵng và điều 2 của Quyết định số 12/UBTP-DS ngày 02-5-1998 của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và đề nghị định giá lại giá trị 3 phòng vào thời điểm thi hành án. Đề nghị xem xét lại tờ di chúc do các nguyên đơn xuất trình. Tại bản án ...
tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản. Căn cứ Nghị định 70/CP ngày 12-6-1997 của Chính phủ quy định về án phí và lệ phí. 1) Bác yêu cầu của bà Võ Thị Kim Hường (Thuý) có ông Nguyễn Anh ...
các thiết bị khác kèm theo để kinh doanh, vi phạm điểm b khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế; khoản 2 Điều 1 và Điều 4 Nghị định số 64-CP ngày 09- 10- 1995 của Chính phủ. Mặt khác, hợp đồng thành lập Công ty liên doanh ký ngày 12-10-1996 giữa Công ty Phú Thọ với ...
Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự; Căn cứ vào Điều 785, khoản 3 Điều 805 Bộ luật Dân sự; Căn cứ vào Điều 6 (1.b) Nghị định số 63/CP ngày 24-10-1996 của Chính phủ quy định chi tiết về Sở hữu công nghiệp; Căn cứ vào Điều 11 Nghị định số 70/CP ngày ...
do có sự thay đổi quy hoạch. Việc thu hồi đất của gia đình ông Vĩnh có phù hợp với quy định tại Điều 27, 28 Luật Đất đai, Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về việc thu hồi đất để sử dụng vì lợi ích công cộng. Mặt khác, qua điều tra xác minh, nếu không xác ...
Xí nghiệp liên doanh “VSP” là ông đã chuyển từ chế độ lao động theo biên chế sang chế độ lao động theo hợp đồng. Điều 12 Nghị định 198/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ được áp dụng đối với cán bộ công nhân viên thuộc lực lượng thường xuyên trong các doanh ...
luật Bởi các lẽ trên, căn cứ khoản 3 Điều 77 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự; điểm b Điều 7 Chương III Nghị định số 70/CP ngày 12-06-1997 của Chính phủ về án phí và lệ phí Toà án, QUYẾT ĐỊNH: Sửa Bản án dân sự phúc thẩm số 129/DSPT ngày ...
tế để quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án thì phải căn cứ vào khoản 5 Điều 30 Pháp lệnh này và điểm 3 Điều 18 Nghị định số 70/CP ngày 12-06-1997 của Chính phủ qui định về án phí, lệ phí Toà án để quyết định tiền tạm ứng án phí nộp vào ngân sách ...
Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Trì của Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm là không đúng, mà cần phải áp dụng Điều 24 Nghị định số 17-HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế không ...
các bên không có tài khoản ngoại tệ thì các bên đã vi phạm điều cấm về chính sách quản lý ngoại hối được quy định tại Nghị định số 63/1998/NĐ - CP ngày 17-08-1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối, hợp đồng kinh tế nêu trên sẽ bị vô hiệu, Toà án sẽ không ...
688; Điều 660; điểm a, điểm b khoản 1 Điều 655; Điều 669 vàđiểm a khoản 1 Điều 678; Điều 679 Bộ luật Dân sự ; Căn cứ vào Nghị định 70/CP về chế độ án phí quyết định: 1. Xác nhận khối di sản của cụ Doãn Văn Hoà và Nguyễn Thị Chắt (tức Thảo) là ngôi nhà ...
337/HĐBT ngày 25-10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về biện pháp quản lý ngoại hối trong thời gian trước mắt và Nghị định số 63/CP ngày 17-08-1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối. Như vậy, theo qui định của những văn bản nêu trên thì hợp đồng ...
tệ và không tịch thu số tiền lãi là sai. Toà án cấp phúc thẩm nhận định giao dịch cho vay ngoại tệ giữa hai bên vi phạm Nghị định số 63/1998 CP ngày 17-08-1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối và Thông tư số 01/1999 TT-NHNN7 ngày 16-04-1999 của Ngân hàng Nhà Nước ...
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10