Kết quả tìm kiếm với từ khóa "nghị quyết"
bà Hồng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi ông Xuân chết, đồng thời viện dẫn không đúng mục 1.1 chương II Nghị quyết số 02/2004/HĐTP ngày 10-8-2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Quyết định số 3776/QĐ.UB ngày 13-11-2000 của Ủy ban ...
cụ Chín và bà Giúp khiếu nại. Tại Quyết định kháng nghị số 171/KNDS ngày 08-11-2002, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị Quyết định phúc thẩm số 09/QĐPT-DS ngày 28-9-2001 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tại Quyết định giám đốc thẩm 26/GĐT-DS ngày ...
Minh và Quyết định phúc thẩm nêu trên. Tại Quyết định số 113/2009/KN-DS ngày 30-3-2009, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị Quyết định phúc thẩm số 02/2006/HSPT-QĐ ngày 30-3-2006 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Hội ...
của Toà dân sự Toà án nhân dân tối cao. Tại Quyết định số 91/2009/KN-DS ngày 24-3-2009, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Quyết định giám đốc thẩm số 147/2007/DS-GĐT ngày 18-6-2007 của Toà dân sự Toà án nhân dân tối cao; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án ...
cáo của các đương sự. Tại Quyết định số 126/QĐ-KN-DS ngày 07-10-2002, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh kháng nghị Quyết định tạm đình chỉ số 26/QĐ-TĐC ngày 24-9-2002 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh; đề nghị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao ...
ty cổ phần tập đoàn quốc tế Năm Sao là đúng với quy định tại Điều 410, 411 Bộ luật Dân sự năm 2005, Luật Đất đai năm 2003, Nghị quyết số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 về việc hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự. Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Long An khởi kiện yêu ...
Kiểm sát nhân dân tối cao đã xem xét hồ sơ vụ án ly hôn giữa ông Mã Văn Liên với bà Nguyễn Thị Giao, nhưng không có cơ sở kháng nghị Quyết định thuận tình ly hôn số 32/DS ngày 15-09-1980 của Toà án nhân dân Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo. Do đó, về pháp lý thì căn nhà số ...
hình phạt chung cho cả 02 Bản án là 30 năm tù là trái với quy định tại khoản 2 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và điểm c mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 của Quốc hội. Vì các lẽ trên, căn cứ vào các Điều 254; Điều 257 Bộ luật Tố tụng Hình sự, QUYẾT ...
chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. Tại Quyết định số 22 ngày 19-04-2001 Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị quyết định về hình phạt tại Bản án hình sự phúc thẩm số 2292 ngày 20-09-2000 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố ...
án nhân dân tối cao; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999; Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21-12-1999 của Quốc hội và Nghị quyết số 229/2000/NQ- UBTVQH10 ngày 28-01-2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, không ...
định giám đốc thẩm nêu trên. Tại Quyết định kháng nghị số 14/KNDS ngày 25-11-2002, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã kháng nghị Quyết định giám đốc thẩm nêu trên. Tại Kết luận số 46/KL-VKSTC-KSXXDS ngày 03-04-2003, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhất ...
của Toà Dân sự Toà án nhân dân tối cao. Tại Kháng nghị số 06/DS-TK ngày 20-02-2003, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã kháng nghị quyết định tái thẩm nêu trên. Tại Kết luận số 51/ KL-VKSTC-KSXXDS ngày 08-04-2003, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với kháng ...
trong thời gian ông Hùng đang có án tích là trái với qui định tại điểm d mục 2 phần VI về người đại diện của đương sự theo Nghị quyết số 03 ngày 19-10-1990 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số qui định của Pháp lệnh Thủ tục ...
giám đốc thẩm nêu trên. Tại Quyết định số 44/VKSTC-V5 ngày 14-05-2003, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã kháng nghị Quyết định giám đốc thẩm dân sự nêu trên. Đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng : ...
đã tham gia xét xử phúc thẩm 2 lần là vi phạm điểm c khoản 1 Điều 17 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự và mục V Nghị quyết số 03/HĐTP ngày 19-10-1990 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị ...
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10