Đối tác chính

Đối tác chính

Cập nhật: 11-04-2011 11:43:26

- VNExpress, trang tin điện tử số 1 Việt Nam
- Kênh Thời sự và tin tức (VTV1), Đài Truyền hình Việt Nam

- Kênh đối ngoại (VTV4), Đài Truyền hình Việt Nam

- Nhà xuất bản Công an nhân dân (Bộ Công an)

- Báo Công an nhân dân

- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

- Một số tập đòan kinh tế lớn, các tổng công ty, các doanh nghiệp trong và ngòai nước…..

- Công ty Immigration (Công ty TNHH Di Trú)