Tuyển dụng

Đẻ đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty luật Hồng Hà cần tuyển hai luật sư tập sự đã học qua lớp đào tạo nghề luật sư

có dưới 35 tuổi tự tin, yêu thích nghề luật sư nguyện gắn bó lâu dài với sự phát triển của Công ty.

Thử việc 1 tháng, sau đó khởi điểm là 3.000.000đồng sau đó sẽ tăng lương theo kết quả công việc

Để đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, Công ty Luật Hồng Hà trân trọng mời các Luật sư đồng nghiệp (không phân biệt nơi cư trú hoặc là thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố nào) đến cùng tham gia hành nghề Luật sư tại Công ty.

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2012, Công ty Luật Hồng Hà nhận hồ sơ tuyển dụng 05 học viên tốt nghiệp các khoá đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện Tư pháp đến tập sự hành nghề Luật sư tại Công ty.

Đặc biệt, tại Công ty Luật Hồng Hà, người tập sư được trả lương tương xứng với năng lực và không phải nộp phí tập sự.

CÔNG TY LUẬT HỒNG HÀ cần tuyển dụng 02 nhân viên Văn thư- Lưu trữ và Thư ký Văn phòng, làm việc tại Trụ sở chính ở Hà Nội