Luật
# Tiêu đề Cập nhật Nơi ban hành Đọc
1 Luật kiểm toán độc lập 22-10-2011 2117
2 Luật phòng, chống mua bán người 22-10-2011 2100
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 10-09-2011 1920
4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu quốc hội 10-09-2011 1843
5 Luật bầu cử đại biểu quốc hội năm 1997 10-09-2011 2243
6 Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 10-09-2011 2279
7 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 10-09-2011 2047
8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự 10-09-2011 1771
9 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 07-09-2011 2148
10 Luật quản lý thuế 07-09-2011 2134
11 Luật chuyển giao công nghệ 07-09-2011 1907
12 Luật phòng, chống bạo lực gia đình 07-09-2011 2170
13 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 07-09-2011 1949
14 Luật hóa chất 07-09-2011 2254
15 Luật hoạt động chữ thập đỏ 07-09-2011 2090
16 Luật đa dạng sinh học 07-09-2011 1967
17 Luật công nghệ cao 07-09-2011 1933
18 Luật năng lượng nguyên tử 07-09-2011 2058
19 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 43/2005/QH11 NGÀY 14/ 6/2005 23-08-2011 2619
20 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 43/2005/QH11 NGÀY 14/ 6/2005 23-08-2011 2190
21 LUẬT SỐ 35-L/CTN NGÀY 22/06/1994 CỦA QUỐC HỘI VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 23-08-2011 1883
22 LUẬT CỦA QUỐC HỘI SỐ 46-LCT/HĐNN8 NGÀY 21/12/1990 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 23-08-2011 1843
23 LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 23-08-2011 2248
24 Luật Giáo dục năm 2005 05-08-2011 2199
25 Luật Du lịch 27-06-2011 2227
Tổng số: 114
Trang : 1 2 3 4 5