Luật
# Tiêu đề Cập nhật Nơi ban hành Đọc
1 Luật kiểm toán độc lập 22-10-2011 2887
2 Luật phòng, chống mua bán người 22-10-2011 2707
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 10-09-2011 2656
4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu quốc hội 10-09-2011 2496
5 Luật bầu cử đại biểu quốc hội năm 1997 10-09-2011 2885
6 Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 10-09-2011 3033
7 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 10-09-2011 2654
8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự 10-09-2011 2433
9 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 07-09-2011 2967
10 Luật quản lý thuế 07-09-2011 2787
11 Luật chuyển giao công nghệ 07-09-2011 2553
12 Luật phòng, chống bạo lực gia đình 07-09-2011 2973
13 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 07-09-2011 2598
14 Luật hóa chất 07-09-2011 2964
15 Luật hoạt động chữ thập đỏ 07-09-2011 2831
16 Luật đa dạng sinh học 07-09-2011 2664
17 Luật công nghệ cao 07-09-2011 2525
18 Luật năng lượng nguyên tử 07-09-2011 2687
19 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 43/2005/QH11 NGÀY 14/ 6/2005 23-08-2011 3336
20 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 43/2005/QH11 NGÀY 14/ 6/2005 23-08-2011 2945
21 LUẬT SỐ 35-L/CTN NGÀY 22/06/1994 CỦA QUỐC HỘI VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 23-08-2011 2491
22 LUẬT CỦA QUỐC HỘI SỐ 46-LCT/HĐNN8 NGÀY 21/12/1990 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 23-08-2011 2462
23 LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 23-08-2011 2926
24 Luật Giáo dục năm 2005 05-08-2011 2815
25 Luật Du lịch 27-06-2011 2874
Tổng số: 114
Trang : 1 2 3 4 5