Luật
# Tiêu đề Cập nhật Nơi ban hành Đọc
1 Luật kiểm toán độc lập 22-10-2011 2404
2 Luật phòng, chống mua bán người 22-10-2011 2291
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 10-09-2011 2180
4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu quốc hội 10-09-2011 2040
5 Luật bầu cử đại biểu quốc hội năm 1997 10-09-2011 2460
6 Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 10-09-2011 2593
7 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 10-09-2011 2250
8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự 10-09-2011 1961
9 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 07-09-2011 2476
10 Luật quản lý thuế 07-09-2011 2337
11 Luật chuyển giao công nghệ 07-09-2011 2119
12 Luật phòng, chống bạo lực gia đình 07-09-2011 2477
13 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 07-09-2011 2169
14 Luật hóa chất 07-09-2011 2482
15 Luật hoạt động chữ thập đỏ 07-09-2011 2323
16 Luật đa dạng sinh học 07-09-2011 2201
17 Luật công nghệ cao 07-09-2011 2121
18 Luật năng lượng nguyên tử 07-09-2011 2250
19 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 43/2005/QH11 NGÀY 14/ 6/2005 23-08-2011 2837
20 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 43/2005/QH11 NGÀY 14/ 6/2005 23-08-2011 2438
21 LUẬT SỐ 35-L/CTN NGÀY 22/06/1994 CỦA QUỐC HỘI VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 23-08-2011 2070
22 LUẬT CỦA QUỐC HỘI SỐ 46-LCT/HĐNN8 NGÀY 21/12/1990 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 23-08-2011 2002
23 LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 23-08-2011 2442
24 Luật Giáo dục năm 2005 05-08-2011 2407
25 Luật Du lịch 27-06-2011 2437
Tổng số: 114
Trang : 1 2 3 4 5