Thông tư
# Tiêu đề Cập nhật Nơi ban hành Đọc
1 Thông tư 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 1 năm 2012 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng. 04-03-2012 3743
2 Thông tư của Bộ Y tế số 47/2011/TT-BYT ngày 21-12-2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và T 30-01-2012 4430
3 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT/BCA-BNG ngày 03/01/2012 sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG và thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG của Bộ Công an - Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh 19-01-2012 4328
4 Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30/11/2011 hướng dẫn áp dụng quy định của bộ Luật Hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền 04-01-2012 5053
5 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG NGÀY 16/11/2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁN PHẠT TRỤC XUẤT 29-12-2011 3307
6 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH NGÀY 12/7/2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN 29-12-2011 5771
7 THÔNG TƯ SỐ 31/2011/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25/3/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2011/NĐ-CP NGÀY 17/6/2011 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25/3/2008 19-12-2011 8987
8 Thông tư số 70/2011/TT-BCA ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự 09-11-2011 6165
9 Thông tư số 32/2011/TT-NHNN ngày 06/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng 22-10-2011 3446
10 Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động 28-09-2011 4306
11 Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07/9/2011 quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn 27-09-2011 4344
12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 05/9/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/5/2010 quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng 27-09-2011 3931
13 Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 28/5/2010 quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng 27-09-2011 4802
14 Thông tư số 124 /2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ 27-09-2011 3548
15 Thông tư số 20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011 quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép 27-09-2011 4192
16 Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/8/2011 quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng 27-09-2011 3760
17 Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản 27-09-2011 2994
18 Thông tư số 58/2011/TT-BCA ngày 09/8/2011 quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm 16-09-2011 3880
19 Thông tư số 27/2011/TT-BTC ngày 19/7/2011 quy định trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực 16-09-2011 3689
20 Thông tư 22/2011/TT-BTNMT ngày 01/7/2011 quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại 16-09-2011 3559
21 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ 08-09-2011 4770
22 Thông tư số 79/2011/TT-BTC ngày 8/6/2011 ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mua bán nợ việt nam 01-09-2011 3471
23 Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan 01-09-2011 4269
24 Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng 01-09-2011 4395
25 Thông tư số 21/2011/TT-BCA ngày 25 tháng 04 năm 2011 của Bộ Công an quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các quyết định chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh 26-08-2011 4862
Tổng số: 96
Trang : 1 2 3 4