Nghị định
# Tiêu đề Cập nhật Nơi ban hành Đọc
1 Quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 30-03-2013 Thư viện Pháp luật 2838
2 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 13-04-2012 3492
3 Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 13-04-2012 3363
4 Nghị định 25/2012/NĐ-CP ngày 5/4/2012 hướng dẫn Pháp lệnh quản lý vật liệu nổ 13-04-2012 4771
5 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ : Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng 13-04-2012 3284
6 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 của Chính phủ : Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản 13-04-2012 3422
7 Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ về việc quản lý cảng biển và luồng hàng hải 13-04-2012 3014
8 Nghị định số 20/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự 13-04-2012 3214
9 Nghị định số 19/2012/NĐ-CP ngày 16/3/2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 13-04-2012 3278
10 Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 quỹ bảo trì đường bộ 21-03-2012 3606
11 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán độc lập 21-03-2012 3278
12 Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12/3/2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 21-03-2012 3921
13 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng Sản 21-03-2012 2936
14 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 05-03-2012 2857
15 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm 05-03-2012 4157
16 Nghị định số 10/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội 05-03-2012 3063
17 Nghị định số 09/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 05-03-2012 2849
18 Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật 09-02-2012 3421
19 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực 05-02-2012 3718
20 Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/1/2012 sửa đổi, bổ sung điều 5 của nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký 03-02-2012 7919
21 Nghị định số 03/2012/NĐ-CP ngày 19/1/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường Sắt 03-02-2012 3693
22 Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 02-01-2012 2953
23 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự 02-01-2012 3649
24 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng 31-12-2011 2895
25 Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 31-12-2011 4080
Tổng số: 154
Trang : 1 2 3 4 5 6 7