Văn bản QPPL khác
# Tiêu đề Cập nhật Nơi ban hành Đọc
1 Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 19-01-2012 4103
2 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 10-10-2011 3532
3 Công văn 141/TANDTC-KHXX ngày 21/9/2011 của TANDTC về thẩm quyền giải quyết yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản 09-10-2011 6902
4 Chỉ thị 1474/CT-TTg năm 2011 ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 28-09-2011 3796
5 Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam 07-09-2011 3764
6 Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2011 về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường 07-09-2011 3294
7 Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam 24-08-2011 11830
8 Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở 18-08-2011 3957
9 Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 18-08-2011 3718
10 Pháp lệnh Thư viện 18-08-2011 3935
11 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 18-08-2011 3816
12 Pháp lệnh lưu trữ quốc gia 18-08-2011 3668
13 Pháp lệnh cảnh vệ 18-08-2011 3301
14 Pháp lệnh cựu chiến binh 18-08-2011 3244
15 Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia 18-08-2011 3506
16 Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 18-08-2011 3278
17 Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển 18-08-2011 3246
18 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng 06-07-2011 3690
19 Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam 22-06-2011 4152
20 Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 21-06-2011 4517
21 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng 21-06-2011 5107
22 Quyết định 768/2006/QĐ-BCA ngày 20/6/2006 phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra giải quyết TNGT của lực lượng CSND 08-06-2011 6679
23 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 26-05-2011 3600
24 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THẨM PHÁN VÀ HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN 26-05-2011 3845
25 PHÁP LỆNH ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN 26-05-2011 4238
Tổng số: 52
Trang : 1 2 3