Văn bản QPPL khác
# Tiêu đề Cập nhật Nơi ban hành Đọc
1 Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 19-01-2012 3819
2 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 10-10-2011 3319
3 Công văn 141/TANDTC-KHXX ngày 21/9/2011 của TANDTC về thẩm quyền giải quyết yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản 09-10-2011 6661
4 Chỉ thị 1474/CT-TTg năm 2011 ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 28-09-2011 3583
5 Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam 07-09-2011 3528
6 Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2011 về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường 07-09-2011 3094
7 Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam 24-08-2011 11568
8 Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở 18-08-2011 3731
9 Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 18-08-2011 3494
10 Pháp lệnh Thư viện 18-08-2011 3698
11 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 18-08-2011 3546
12 Pháp lệnh lưu trữ quốc gia 18-08-2011 3460
13 Pháp lệnh cảnh vệ 18-08-2011 3026
14 Pháp lệnh cựu chiến binh 18-08-2011 3033
15 Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia 18-08-2011 3290
16 Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 18-08-2011 3088
17 Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển 18-08-2011 3057
18 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng 06-07-2011 3487
19 Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam 22-06-2011 3935
20 Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 21-06-2011 4321
21 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng 21-06-2011 4837
22 Quyết định 768/2006/QĐ-BCA ngày 20/6/2006 phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra giải quyết TNGT của lực lượng CSND 08-06-2011 6465
23 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 26-05-2011 3366
24 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THẨM PHÁN VÀ HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN 26-05-2011 3629
25 PHÁP LỆNH ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN 26-05-2011 4039
Tổng số: 52
Trang : 1 2 3