Giới thiệu

Quyền miễn trừ trách nhiệm

Cập nhật: 02-01-2012 15:46:00

Quyền miễn trừ trách nhiệm là quyền từ chối trách nhiệm và không phải chịu trách nhiệm của Công ty Luật Hồng Hà (dưới đây gọi là “chúng tôi”) đối với bất cứ tổ chức, cá nhân nào truy cập, sử dụng, dẫn chiếu, tham khảo cơ sở dữ liệu tại website: www.hongha.vn hoặc những tên miền khác có dẫn đến website này .

Tất cả những người truy cập vào website www.hongha.vn được coi là mặc nhiên chấp thuận tất cả quy định do Công ty Luật Hồng Hà đưa ra dưới đây:

- Trong website của chúng tôi có rất nhiều ý kiến tư vấn của Luật sư. Đây là những ý kiến căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực tại thời điểm đưa ra ý kiến tư vấn. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác của ý kiến tư vấn trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu đã bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị thay thế, hủy bỏ... sau ngày đưa ra ý kiến tư vấn.

- Ý kiến tư vấn của Luật sư đưa ra trong website này chỉ mang tính tham khảo, không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cho những trường hợp cụ thể tại những thời điểm xác định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại (nếu có) do độc giả sử dụng những ý kiến tư vấn đó vào trường hợp cụ thể. Chúng tôi hoan nghênh người truy cập tham vấn ý kiến luật sư của mình hoặc của Công ty Luật Hồng Hà trước khi áp dụng hoặc vận dụng pháp luật đối với những trường hợp thực tế tại một thời điểm nhất định.

- Toàn bộ cơ sở dữ liệu lưu trữ tại Website này chỉ có giá trị tham khảo hữu ích đối với người truy cập, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ độc giả nào sử dụng cơ sở dữ liệu của chúng tôi với bất cứ mục đích nào.

- Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với các các lỗi, sự cố máy tính, thiết bị mạng do truy cập vào website này tại thời điểm website của chúng tôi bị lỗi kỹ thuật do vô ý, do bị các tổ chức, cá nhân khác xâm hại hoặc phá hoại.

Công ty Luật Hồng Hà

 
Ý kiến bạn đọc (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  *
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  *
          
Các tin khác: