Kiện tụng

Ai có thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính?

Cập nhật: 06-05-2009 22:11:56

Hỏi: Em trai tôi say rượu quậy phá nên bị Phó Trưởng Công an phường ra quyết định tạm giữ hành chính trong 24 giờ.

Xin được hỏi: Phó Trưởng Công an phường có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ hành chính đối với người vi phạm không? (Nguyễn Văn Bảy, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định của Chính phủ số 19/2009/NĐ-CP ngày 19/ 02/ 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ngày 07/ 9/ 2004 của Chính phủ thì những người sau đây có quyền quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Trưởng Công an phường; Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của Công an cấp tỉnh; Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu… và một số người khác trong các lực lượng kiểm lâm, Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng…

Những người quyền quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính có thể ủy quyền cho cấp phó thực hiện thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính khi vắng mặt và được ủy quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính khác. Cấp phó được ủy quyền phải tuân thủ những quy định của pháp luật về tạm giữ người theo thủ tục hành chính và phải chịu trách nhiệm về quyết định tạm giữ người của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật.

Như vậy, khi Trưởng Công an Phường vắng mặt và có ủy quyền thì Phó Trưởng Công an phường có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ hành chính.

Luật sư Nông Thị Hồng Hà
Công ty Luật Hồng Hà – Hà Nội

 
Ý kiến bạn đọc (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  *
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  *
          
Các tin khác: