Kiện tụng

Thời hạn kháng cáo sơ thẩm tính từ ngày nào?

Cập nhật: 16-05-2009 22:14:54

Tôi là Nguyên đơn trong một vụ án dân sự đã được Tòa án quận xét xử Sơ thẩm; nay tôi muốn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm. Xin Quý Báo cho biết thời hạn 15 ngày kháng cáo của tôi tính từ ngày tòa tuyên án hay từ ngày tiếp theo sau ngày đó? (Trần Đức Chi, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04/8/2006 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự thì thời hạn kháng cáo bản án Sơ thẩm được tính như sau:

- Thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là ngày tiếp theo của ngày được xác định. Ngày được xác định là ngày Toà án tuyên án đối với đương sự có mặt tại phiên toà sơ thẩm hoặc là ngày bản án sơ thẩm được giao hoặc được niêm yết đối với đương sự không có mặt tại phiên toà sơ thẩm.

Ví dụ: Ngày 01-03-2009 Toà án xét xử sơ thẩm vụ án dân sự và tuyên án cùng ngày thì ngày được xác định và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị như sau:

- Đối với đương sự có mặt tại phiên toà sơ thẩm, thì ngày được xác định là ngày 01-03-2009 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày là ngày 02-03-2009.

- Đối với đương sự không có mặt tại phiên toà sơ thẩm và giả sử ngày 20-03-2009 Toà án cấp sơ thẩm mới giao bản án sơ thẩm cho đương sự, thì ngày được xác định là ngày 20-03-2009và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày là ngày 21-03-2009; ...

Như vậy, nếu anh có mặt tại phiên toà sơ thẩm thì thời hạn 15 ngày kháng cáo được tính từ ngày tiếp ngay theo sau ngày tuyên án trở đi.


Công ty Luật Hồng Hà – Hà Nội

 
Ý kiến bạn đọc (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  *
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  *
          
Các tin khác: