Lao động

Nghỉ việc có phải trả lại số cổ phần đã mua của công ty?

Cập nhật: 09-07-2009 21:43:43

“Tôi làm việc 4 năm, nay muốn xin nghỉ việc. Xin cho biết khi đơn phương chấm dứt hợp đồng tôi có được hưởng quyền lợi không? Tôi mua 7.000 cổ phần của công ty tôi được 2 năm, có phải trả lại không? (Bùi Công Sơn, Khánh Hòa)

Trả lời:

Theo quy định tại Bộ luật lao động, người lao động làm theo hợp đồng không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

Khi người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng phụ cấp lương, nếu có.

Ngoài ra, người lao động còn được nhận các khoản tiền khác như: Tiền những ngày nghỉ phép hàng năm (nếu còn) mà trong thời gian làm việc chưa nghỉ; các khoản trợ cấp hoặc các quyền lợi vật chất khác quy định tại Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp (nếu có); được nhận sổ lao động; được nhận lại sổ bảo hiểm xã hội và được hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước

Trong trường hợp người lao động là cổ đông phổ thông của công ty thì theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005, người lao động có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác và cho người không phải là cổ đông, trừ trường hợp người lao động là cổ đông sáng lập.

Người lao động là cổ đông phổ thông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.

Theo các quy định nói trên thì số cổ phần đã mua là tài sản thuộc sở hữu của bạn, bạn không phải hoàn trả lại số cổ phần bạn đã mua khi không còn làm việc cho công ty. Tuy nhiên, bạn cũng không được rút vốn đã góp bằng cổ phần ra khỏi công ty nhưng có quyền giữ lại số cổ phần được sở hữu để hưởng cổ tức hoặc chuyển nhượng cho người khác theo quy định của pháp luật.

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Hồng Hà

 
Ý kiến bạn đọc (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  *
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  *
          
Các tin khác: