Nhân thân

Quy định về chứng thực bản sao từ bản chính

Cập nhật: 08-08-2011 22:01:26

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì người dân có quyền “yêu cầu bất kỳ cơ quan có thẩm quyền chứng thực nào quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 của Nghị định này thực hiện việc chứng thực, không phụ thuộc nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực”.

Tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cũng quy định: “Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm: a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt”. Do vậy, về nguyên tắc, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu UBND xã nơi con trai bạn đang sinh sống - hoặc một nơi khác- tiến hành chứng thực bản sao các giấy tờ cần thiết để phục vụ cho việc nhập học của cháu.

Tuy nhiên, Điều 16 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cũng quy định một số trường hợp cơ quan có thẩm quyền chứng thực không được chứng thực bản sao từ bản chính, cụ thể như sau:

“Người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính không được thực hiện chứng thực trong các trường hợp sau đây:

1. Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo.

2. Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung.

3. Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

4. Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

5. Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao”.

Đối chiếu những quy định trên với thông tin do bạn cung cấp cho thấy, do bản chính Giấy khai sinh của cháu bé đã bị nhòe mực, cũ nát nên việc UBND xã từ chối tiến hành chứng thực bản sao Giấy khai sinh của cháu là không trái với quy định của pháp luật.

Để có thể hoàn thành đầy đủ giấy tờ cho con bạn nhập học, bạn cần tiến hành ngay thủ tục xin cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho cháu bé.

Theo quy định tại Điều 62 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch thì:

“1. Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

3. Sở Tư pháp tỉnh (thành phố), nơi trước đây đương sự đã đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh”.

Như vậy, bạn cần liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện nơi đã tiến hành đăng ký khai sinh cho con bạn để làm thủ tục xin cấp lại bản chính Giấy khai sinh của cháu.

Bản chính Giấy khai sinh được cấp lại sẽ có giá trị pháp lý tương đương với bản chính Giấy khai sinh được cấp lần đầu. Theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì “bản chính được dùng để đối chiếu và chứng thực bản sao bao gồm:

a) Bản chính cấp lần đầu;

b) Bản chính cấp lại;

c) Bản chính đăng ký lại”.

Do vậy, sau khi hoàn tất thủ tục xin cấp lại và được cấp lại bản chính Giấy khai sinh của con bạn, bạn có thể tiến hành chứng thực bản sao giấy tờ này tại Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) bất kỳ để hoàn tất thủ tục đăng ký đi học cho cháu bé.

Luật sư Nông Thị Hồng Hà
Công ty Luật Hồng Hà
Số 114 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội

 
Nguồn: VnExpress
Ý kiến bạn đọc (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  *
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  *
          
Các tin khác: