Kết quả tìm kiếm với từ khóa "1/7/2013"
(Chinhphu.vn) - Từ 1/7/2013, 9 Luật sẽ có hiệu lực gồm: Luật Thủ đô; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số ...
hạn xử phạt đối với các phương tiện không gắn thiết bị giám sát hành trình của xe, hoặc thiết bị không hoạt động đến ngày 1/7/2013 và mức xử phạt sẽ là từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, Nghị định 33 bổ sung thêm mức phạt từ 300 - 500.000 đồng ...